กิจกรรมนันทนาการ รอบกองไฟเรามีสถานที่จัดกิจกรรม นันทนาการต่างๆ ทั้งแคมป์ไฟ ที่ประกอบด้วยเวที โต๊ะ เก้าอี้ไม้รองกองไฟ  พื้นที่กว้าง มีอาคารห้องน้ำอยู่ใกล้ บรรยากาศยามค่ำคืนสวยงามอย่างมาก และห้องสัมมนาขนาดใหญ่ สำหรับ 200 ท่านและห้องสัมมนาขนาดเล็ก สำหรับ 40 ท่าน