Select Page

เพียง 70 กิโลเมตรจากรังสิต ตามถนนรังสิต-นครนายกให้เลี้ยวซ้ายเข้าเมืองนครนายกแล้วขับต่ออีกประมาณ 3 กิโลเมตรผ่านแยกไฟแดง 2 ครั้ง แล้วชิดซ้ายเพื่อเบี่ยงซ้ายไปบ้านวังรี อีก 13 กิโลเมตรซึ่งจะผ่านอ่างเก็บน้ำห้วยปรือแล้วมาถึงอ่างเก็บน้ำทรายทอง จะพบทางเข้าระเบียงไพรแวลลีย์ (มีป้ายบอกตลอดทางจากตัวเมือง) ซึ่งตั้งอยู่บนอ่างเก็บน้ำทรายทองนี้เอง

ระบบนำทาง

ลิงค์นี้จะนำไปสู่สถานที่ตั้งของรีสอร์ท เมื่อคลิกแล้ว Smart Phone ของท่านจะถาม App ที่จะใช้คุณสามารถเลือกใช้ตามความถนัด เช่น Google Map หรือ ระบบนำทาง ก็ได้ หากมีข้อสงสัยโทร  (089) 927-9154, (081) 812-5165

roadmap