Select Page

ห้องสัมมนาชาโลม (40 ท่าน)

รองรับกลุ่มขนาดเล็ก 40 ท่าน

Conference_Room6-1024x280 Conference_Room7-1024x428

ห้องสัมมนาปรับอากาศ รองรับได้ถึง 40 ท่าน พร้อมอุปกรณ์ในการประชุมสัมมนา ห้องคาราโอเกะและกิจกรรมครบครัน