accommodation

บ้านพัก

ความสุขง่ายเมื่อได้ผ่อนคลายเป็นธรรมชาติ

สถานที่พักแสนสบายเป็นส่วนตัว แต่ละหลังสร้างด้วยปีกไม้แก่นล่อนสีเข้มอยู่ใต้เงาร่มไม้ใหญ่ ให้ความรู้สึกแบบ Tropical Chalet ได้ดี ภายในให้ความสะดวกสบายแบบเรียบหรู ท่ามกลางธรรมชาติที่โอบล้อมด้วยป่าเขาใหญ่ บรรยากาศร่มรื่น เต็มไปด้วยสวนสวยและความสงบ แบ่งเป็น 5 สไตส์ เช่น บ้านเดี่ยว, บ้านแฝด, บ้านคู่, บ้านชุด, บ้านรวม, และบ้านรวมใหญ่

 บ้านอินทนิล (บ้านเดี่ยว VIP พักได้ห้องละ 2 ท่าน) วันจันทร์-พฤหัส : ราคา 2,000 บาท  วันศ-อา&วันหยุดต่อเนื่อง : ราคา 2,400 บาท


บ้านอินทนิล
(บ้านเดี่ยว VIP พักได้ห้องละ 2 ท่าน)

วันจันทร์-พฤหัส : ราคา 2,000 บาท

วันศ-อา&วันหยุดต่อเนื่อง : ราคา 2,400 บาท

 บ้านบุนนาค 1,2 (บ้านแฝด VIP พักได้ห้องละ 2 ท่าน) วันจันทร์-พฤหัส : ราคา 2,000 บาท  วันศ-อา&วันหยุดต่อเนื่อง : ราคา 2,400 บาท


บ้านบุนนาค 1,2
(บ้านแฝด VIP พักได้ห้องละ 2 ท่าน)

วันจันทร์-พฤหัส : ราคา 2,000 บาท

วันศ-อา&วันหยุดต่อเนื่อง : ราคา 2,400 บาท

 บ้านชัยพฤกษ์ (บ้านเดี่ยว พักได้ 8 ท่าน 3 ห้องนอน) วันจันทร์-พฤหัส : ราคา 5,500 บาท  วันศ-อา&วันหยุดต่อเนื่อง : ราคา 6,500 บาท


บ้านชัยพฤกษ์
(บ้านเดี่ยว พักได้ 8 ท่าน 3 ห้องนอน)

วันจันทร์-พฤหัส : ราคา 5,500 บาท

วันศ-อา&วันหยุดต่อเนื่อง : ราคา 6,500 บาท

 บ้านสาธร(บ้านเดี่ยว 8 ท่าน 2 ห้องนอน) วันจันทร์-พฤหัส : ราคา 5,500 บาท  วันศ-อา&วันหยุดต่อเนื่อง : ราคา 6,500 บาท


บ้านสาธร
(บ้านเดี่ยว 8 ท่าน 2 ห้องนอน)

วันจันทร์-พฤหัส : ราคา 5,500 บาท

วันศ-อา&วันหยุดต่อเนื่อง : ราคา 6,500 บาท

 บ้านทองหลาง(บ้านพัก 10 ท่าน 2 ห้องนอน) วันจันทร์-พฤหัส : ราคา 5,500 บาท  วันศ-อา&วันหยุดต่อเนื่อง : ราคา 6,500 บาท


บ้านทองหลาง
(บ้านพัก 10 ท่าน 2 ห้องนอน)

วันจันทร์-พฤหัส : ราคา 5,500 บาท

วันศ-อา&วันหยุดต่อเนื่อง : ราคา 6,500 บาท

 บ้านกาสะลอง, จันทร์กะพ้อ, กันเกรา, กฤษณา(บ้านพักห้องละ 8 ท่าน) วันจันทร์-พฤหัส : ราคา 4,800 บาท  วันศ-อา&วันหยุดต่อเนื่อง : ราคา 5,200 บาท


บ้านกาสะลอง, จันทร์กะพ้อ, กันเกรา, กฤษณา
(บ้านพักห้องละ 8 ท่าน)

วันจันทร์-พฤหัส : ราคา 4,800 บาท

วันศ-อา&วันหยุดต่อเนื่อง : ราคา 5,200 บาท

 บ้านสัตบรรณ 1–4(บ้านชุด 4 ห้อง พักได้ห้องละ 2 ท่าน) วันจันทร์-พฤหัส : ราคา 1,500 บาท  วันศ-อา&วันหยุดต่อเนื่อง : ราคา 1,800 บาท


บ้านสัตบรรณ 1–4
(บ้านชุด 4 ห้อง พักได้ห้องละ 2 ท่าน)

วันจันทร์-พฤหัส : ราคา 1,500 บาท

วันศ-อา&วันหยุดต่อเนื่อง : ราคา 1,800 บาท

 บ้านจามจุรี 1–4(บ้านชุด 4 ห้อง พักได้ห้องละ 2 ท่าน) วันจันทร์-พฤหัส : ราคา 1,500 บาท  วันศ-อา&วันหยุดต่อเนื่อง : ราคา 1,800 บาท


บ้านจามจุรี 1–4
(บ้านชุด 4 ห้อง พักได้ห้องละ 2 ท่าน)

วันจันทร์-พฤหัส : ราคา 1,500 บาท

วันศ-อา&วันหยุดต่อเนื่อง : ราคา 1,800 บาท

 บ้านกัลปพฤกษ์ 1,2(บ้านคู่ พักได้ห้องละ 2 ท่าน) วันจันทร์-พฤหัส : ราคา 1,600 บาท  วันศ-อา&วันหยุดต่อเนื่อง : ราคา 2,000 บาท


บ้านกัลปพฤกษ์ 1,2
(บ้านคู่ พักได้ห้องละ 2 ท่าน)

วันจันทร์-พฤหัส : ราคา 1,600 บาท

วันศ-อา&วันหยุดต่อเนื่อง : ราคา 2,000 บาท

 บ้านชงโค 1,2(บ้านคู่ พักได้ห้องละ 2 ท่าน) วันจันทร์-พฤหัส : ราคา 1,600 บาท  วันศ-อา&วันหยุดต่อเนื่อง : ราคา 2,000 บาท


บ้านชงโค 1,2
(บ้านคู่ พักได้ห้องละ 2 ท่าน)

วันจันทร์-พฤหัส : ราคา 1,600 บาท

วันศ-อา&วันหยุดต่อเนื่อง : ราคา 2,000 บาท

 บ้านทองกวาว 1,2 (บ้านแฝด พักได้ห้องละ 2 ท่าน) วันจันทร์-พฤหัส : ราคา 1,600 บาท  วันศ-อา&วันหยุดต่อเนื่อง : ราคา 2,000 บาท


บ้านทองกวาว 1,2
(บ้านแฝด พักได้ห้องละ 2 ท่าน)

วันจันทร์-พฤหัส : ราคา 1,600 บาท

วันศ-อา&วันหยุดต่อเนื่อง : ราคา 2,000 บาท

 บ้านนนทรี (บ้านเดี่ยว พักได้ห้องละ 2 ท่าน) วันจันทร์-พฤหัส : ราคา 1,600 บาท  วันศ-อา&วันหยุดต่อเนื่อง : ราคา 2,000 บาท


บ้านนนทรี
(บ้านเดี่ยว พักได้ห้องละ 2 ท่าน)

วันจันทร์-พฤหัส : ราคา 1,600 บาท

วันศ-อา&วันหยุดต่อเนื่อง : ราคา 2,000 บาท