top of page
logo1.png

ช่องทางติดต่อ

​22/2 ม.12 ต.เขาพระ อ.เมือง จ.นครนายก ประเทศไทย 26000
http://www.rabiangprai.com 

 

​โทร. (037)349-908, (089) 927-9154, (081) 812-5165แฟกซ์. (037)349-908
Line id : @rabiangprai
E-mail : rabiangprai@yahoo.co.th

Thanks for submitting!

แผนที่

เพียง 90 กิโลเมตรจากรังสิต ตามถนนรังสิต-นครนายกให้เลี้ยวซ้ายเข้าเมืองนครนายกแล้วขับต่ออีกประมาณ 3 กิโลเมตรผ่านแยกไฟแดง 2 ครั้ง แล้วชิดซ้ายเพื่อเบี่ยงซ้ายไปบ้านวังรี อีก 13 กิโลเมตรซึ่งจะผ่านอ่างเก็บน้ำห้วยปรือแล้วมาถึงอ่างเก็บน้ำทรายทอง จะพบทางเข้าระเบียงไพรแวลลีย์ (มีป้ายบอกตลอดทางจากตัวเมือง) ซึ่งตั้งอยู่บนอ่างเก็บน้ำทรายทองนี้เอง

 

bottom of page